ภาษาไทย
menu

200-HR ANANDA YOVEDA ALIGNMENT-BASED & VINYASA YTTC

การรับรองหลักสูตร : RYT-200 Certification


ช่วงเวลา :  1-27 เมษายน 2563

 

ผู้สอน : Parveen Nair, Thitaree Chaiyasate & Than Haritphisut


สถานที่ :  Dharamshala, India


ค่าลงทะเบียน : 1,850 USD (รวมอาหารและที่พัก)

    

สมัครเข้าร่วมการอบรม  คลิ๊กที่นี่!!! เปลี่ยนความรักในโยคะให้พัฒนาเป็นครูโยคะมืออาชีพกับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์โอบล้อมโดยอ้อมกอดหิมาลัย

* ก้าวสู่การรับรองเพื่อสอนโยคะในระบบ Alignment-Based Yoga แก่นักเรียนในระดับนานาชาติ

* เรียนรู้วิธีชีวิตแห่งโยคีเพื่อความสมดุลแห่งการดำรงชีวิต


* ใบประกาศนียบัตร 200 ชั่วโมงจะได้รับเมื่อทำตามข้อกำหนดของหลักสูตรทั้งหมด ใบประกาศนี้จะใช้ประกอบการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของ Yoga Alliance®RYT200® Certification ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

อะไรที่ทำให้หลักสูตร อบรมครู 200 ชั่วโมง Ananda Yoveda Alignment Based ของเรามีความโดดเด่น?


การเตรียมพร้อมอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นครูโยคะมืออาชีพและมีศักยภาพในการสอน โดย ครู Parveen Nair ท่านเป็นศิษย์สายตรงของมหากูรูไอเยนการ์ เป็นที่ยอมรับจากครูโยคะในระดับนานาชาติและมีชื่อเสียงโด่งดังในนานาประเทศในเทคนิคการสอนอันเฉียบคม จะมาให้ความรู้ในส่วนของการจัดระเบียบร่างกายในอาสนะ การใช้อุปกรณ์ช่วยในการฝึกอาสนะ และปราณายามะ ฯลฯ และทีมงานครูแทน Than Haritphisut จะมาให้ความรู้ในส่วนของวิชากายวิภาค (Anatomy)และ เทคนิคการบำบัดในโยคะ Yoga Healing  ครูไกด์  Dr.Thitaree Chaiyasate จากอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยก้าวเข้ามาสู่การเป็นครูสอนโยคะอย่างเต็มตัวด้วยใจที่รักเชื่อมั่นและศรัทธาในโยคะ จะให้ความรู้ในส่วนของเทคนิคการสอนโยคะและการจัดการชั้นเรียน, เทคนิคการสอนสมาธิ การนำโยคะนิทรา ฯลฯ ซึ่งเราเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าหลักสูตรอบรมครูโยคะ 200 ชั่วโมงของเราที่สอนโดยทีมงานครูผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถพัฒนาศักยภาพการสอนและทักษะแห่งโยคะที่อยู่ภายในท่านให้รู้ลึกลงไปในแก่นของโยคะและนำไปสอนได้อย่างแท้จริง

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง:-


* กายวิภาคและสรีรวิทยา - ศึกษาลึกลงไปในการเคลื่อนไหวตามหลักกายวิภาคและสรีระของร่างกาย เข้าใจถึงการทำงานของร่างกายรวมถึงการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการฝึกและการสอน


* หลักการสำคัญของโยคะอาสนะ - เรียนรู้รายละเอียดลึกลงไปในแต่ละอาสนะ, การจัดระเบียบร่างกาย, ประโยชน์และพลังต่อสุขภาพ รวมถึงการเรียนวิธีการจัดวางท่าและท่าปรับเปลี่ยนสำหรับผู้เรียนในแต่ละระดับ


* ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาโยคะ - เรียนรู้ต้นกำเนิดของโยคะและพัฒนาการของโยคะจากอดีตถึงปัจจุบัน การค้นหารากฐานประเพณีและปรัชญาแห่งโยคะต่าง ๆ เช่น หัตถะ, ตันตระ, และวินยาสะโยคะ


* Sat-Chit-Ananda  (สัตจิตอนันทะ) ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นปรัชญาหลักของการฝึกโยคะ เราจะสำรวจสิ่งเหล่านี้รวมถึงการนำโยคะสูตรของมหาฤาษีปตัญจลีเข้ามาเพื่อให้เข้าถึงนิยามและบรรลุแก่นแท้แห่งโยคะ


* ศาสตร์แห่งปราณยามะ - ที่มากกว่าการหายใจเข้าและออก ลมหายใจคือปฐมภูมิแห่งการควบคุมพลังงานชีวิตและเป็นรากฐานในการฝึกโยคะที่แท้จริง การหายใจมีอิทธิพลต่อระบบประสาทและการมีปฏิสัมพันธ์กับโลก และการนำไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ในอาสนะและสมาธิ


* ความเข้าใจเกี่ยวกับกายทิพย์ ปราณและจักรา - โยคีในสมัยโบราณได้อธิบายอนาโตมี่ในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ในรูปแบบของกายทิพย์ ที่เหนือไปจากกายหยาบ มีหลายชั้นในการให้เข้าใจเกี่ยวกับปราณ พลังงานแห่งชีวิตและวิธีการเคลื่อนไปสู่จักราต่าง ๆ หรือศูนย์พลังงานในร่างกาย ซึ่งพลังงานเหล่านี้เป็นที่รู้จักคือลมปราณ ซึ่งเป็นฐานที่ทำให้โยคะทรงพลังมาก


* หลักอายุรเวทเบื้องต้น - เข้าใจศาสตร์โบราณที่เกี่ยวข้องและเติบโตจากปรัชญาพื้นฐานเดียวกันกับปรัชญาโยคะและพุทธศาสนา เรียนรู้เพื่อเข้าใจในตนเองและผู้อื่น ผ่านเนื้อหา โทษะ, กูนาและปราณา


* ศิลปะและศาสตร์ของการออกแบบ Sequence - ท่านจะได้เรียนรู้การสร้าง Sequence ที่จะนำพาให้ผู้ฝึกเข้าใจความหมายที่แท้จริงของโยคะ ผ่านอาสนะ, ดารนะ, ปราณายามะ, บันดะ และสมาธิ การสร้างให้ชั้นเรียนโยคะเป็นที่น่าจดจำโดยไม่เพียงแต่นำคอนเซปของ Biomechanics มาใช้เท่านั้นแต่ยังทรงพลังและเข้าไปได้ลึกลงไปอีก


* ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสมาธิ - พัฒนาทักษะในฐานะที่เป็นครูสอนสมาธิซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มชั้นเรียนด้วยเนื้อหาเข้มข้นและเต็มเปี่ยมด้วยความหมาย พลังแห่งการทำสมาธิมีความสำคัญ เราจะแบ่งปันวิธีการต่างๆในการพัฒนาสมาธิส่วนตัวของท่านเองและเรียนรู้เพื่อการสอน และเมื่อจบหลักสูตรท่านจะสามารถสอน Yoga Nidra และ Chakra meditation


* การพัฒนาวิถีชีวิตแบบโยคี - ศึกษาลงลึกไปมากกว่าการสวมใส่หรือการกิน ทำความเข้าใจกับการนำเครื่องมือและปรัชญาของโยคะมาใช้เพื่อกำหนดชีวิตที่แท้จริงและมีจุดมุ่งหมาย


* หลักความเป็นครู - มากกว่าการนำชั้นโยคะที่มีเพียงความรู้ในการฝึกโยคะ เราจะมอบเครื่องมือในการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพโดยเข้าใจถึงความรับผิดชอบและจริยธรรมในห้องเรียนและในชุมชนของคุณ


* หลักธุรกิจสำหรับธุรกิจโยคะ - ในปัจจุบันมีการแข่งขันในตลาดครูโยคะมากขึ้น มีหลายวิธีที่จะให้คุณโดดเด่นจาคนอื่น ๆ และกระโดดเข้าสู่การเป็นครูโยคะมืออาชีพเราจะแสดงให้ท่านเห็นและทราบถึงวิธีการ


* หลักการสอนตารางเรียนประจำวัน


06.30 - 07.30    ปราณายามะและสมาธิ

07.30 - 07.45    เบรกช่วงเช้า

07.45 - 09.45    Alignment-Based Assana

09.45 - 11.30    รับประทานอาหาร

11.30 - 13.00    ปรัชญาโยคะ

13.15 - 14.45    กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์สำหรับครูโยคะ

14.45 - 15.00    เบรกช่วงบ่าย

15.00 - 16.00    เทคนิคการสอนอาสนะ

16.00 - 17.30    Vinyasa Flow 

17.30                รับประทานอาหาร และศึกษาด้วยตนเอง


*    ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 19.00 - 19.45 จะเป็นช่วงสนทนาตอบคำถามข้อสงสัย

**   ตารางนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเนื่อหา, ผู้เรียนและสภาพภูมิอากาศ

ภาพสวย ๆ ของเมืองธรรมศาลา
สมัครเข้าร่วมการอบรม  คลิ๊กที่นี่!!! หรือสแกน QR CODE เพื่อกรอกใบสมัคร