ภาษาไทย
Menu

200-HR HATHA ALIGNMENT-BASED & VINYASA FLOW YTTC (THAILAND) - 5-30 มิถุนายน, กรกฎาคม และกันยายน 2567

การรับรองหลักสูตร : RYT-200 Certification


ช่วงเวลา : 5 - 30 มิถุนายน 2567

                5 - 30 กรกฎาคม 2567

                5 - 30 กันยายน 2567

ผู้สอน : Anup Gupta & Than Haritphisut


สถานที่ : โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา, เชียงราย


ค่าลงทะเบียน : 50,000 บาท (รวมอาหารและที่พัก)

*จองล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 60 วันก่อนวันเปิดคอร์ส รับส่วนลด 5,000 บาท เหลือเพียง 45,000 บาทเท่านั้น

    

โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา  โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนอนันดา โยคะ ชาลา เมืองฤาษีเกศ อินเดีย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจฝึกอบรมครูโยคะ 200 ชั่วโมง (RYT200) พร้อมรับใบประกาศนียบัตรสากลจาก Yoga Alliance ที่สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็น Certified Yoga Teacher ได้ เข้าร่วมฝึกอบรมครูโยคะมืออาชีพ 200-hr Hatha Alignment & Vinyasa Yoga Teacher Training โดยการถ่ายทอดของ Master Anup Gupta ครูโยคะผู้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และทุ่มเทในการสอนอย่างแท้จริง จากเมืองฤษีเกศ ประเทศอินเดีย และทีมงานคุณภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ :-


1. ผู้อยากเปลี่ยนสายอาชีพเป็นครูโยคะ

2. ผู้ที่เป็นครูโยคะอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ

3. ผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตร RYT200 เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็น Certified Yoga Teacher กับ Yoga Alliance เพื่อก้าวสู่ระดับสากล

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง :-


1. ท่าอาสนะ (Assana) - การเข้าออกอาสนะที่ถูกต้องปลอดภัย 

2. ปราณายามะ (Pranayama) - ฝึกการหายใจที่ถูกต้อง และนำไปสู่ภาวะสมาธิ 

3. การจัดท่าและจัดร่างกายให้ถูกต้องให้กับนักเรียน (Hands-on Adjustment & Correct Body Alignment)

4. วิธีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยฝึกโยคะ (เก้าอี้, หมอน, สายรัด, เชือก, บล็อก ฯลฯ)

5. กายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับโยคะ (Yoga Anatomy)

6. ปรัชญาโยคะ (Yoga Philosophy)

7. การสวดมนต์ (Mantra Chanting)

8. โยคะนิทรา 

9. โยคีกริยา (Yogic Kriya) - การชำระล้างร่างกายตามศาสตร์และภูมิปัญญาแห่งโยคี

10. เทคนิคการใช้อุปกรณ์ในการช่วยฝึก 

11. หลักและวิธีการเรียงลำดับ Sequence

12. กระบวนการและเทคนิคการสอน

13. หลักอายุรเวชเบื้องต้น (Ayurveda)

14.เทคนิคการออกแบบ Vinyasa Sequence

ตารางประจำวัน


06.30 - 08.00    ปราณายามะ

08.00 - 08.15    เบรกช่วงเช้า

08.15 - 10.15    ฝึกอาสนะ

10.15 - 12.00    รับประทานอาหาร

12.00 - 14.00    ปรัชญาโยคะ / หลักการสอน

14.00 - 14.15    เบรกช่วงบ่าย

14.15 - 16.15    กายวิภาคศาสตร์สำหรับครูโยคะ / Alignment & Adjustment

16.15 - 17.15    เทคนิคการสอนโยคะ

17.15 - 18.15    กิจกรรมฝึกสอนรายวัน

18.15 - 19.30    รับประทานอาหารและศึกษาด้วยตนเอง


*    ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 19.30 - 20.30 โยคะนิทรา / ฝึกสมาธิ

**   ตารางนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเนื่อหา, ผู้เรียนและสภาพภูมิอากาศ

***   วันอาทิตย์หยุด
สมัครเข้าร่วมการอบรม  คลิ๊กที่นี่!!! หรือสแกน QR CODE เพื่อกรอกใบสมัคร