sd main logo
ภาษาไทย
เมนู

200-hr Ashtanga Vinyasa YTTC (Thailand) 

การรับรองหลักสูตร : RYT-200 Certification


ช่วงเวลา :  3 - 30 ตุลาคม 2563

              

ผู้สอน : Anup Gupta & Team


สถานที่ : โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา, เชียงราย


ค่าลงทะเบียน : 50,000 บาท (รวมอาหารและที่พัก)

*จองภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 รับส่วนลด 10,000 บาท เหลือเพียง 40,000 บาท รีบจองด่วนรับจำนวนจำกัดเต็มแล้วปิดรับสมัครเลย

    

สมัครเข้าร่วมการอบรม  คลิ๊กเลือกวันที่ด้านล่าง

คอร์สวันที่  3 - 30 กันยายน 2563  คลิ๊กที่นี่!!

โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา  โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนอนันดา โยคะ ชาลา เมืองฤาษีเกศ อินเดีย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจฝึกอบรมครูโยคะ 200 ชั่วโมง (RYT200) พร้อมรับใบประกาศนียบัตรสากลจาก Yoga Alliance ที่สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็น Certified Yoga Teacher ได้ เข้าร่วมฝึกอบรมครูโยคะมืออาชีพ 200-hr Ashtanga Vinyasa Yoga Teacher Training โดยการถ่ายทอดของ Master Anup Gupta ครูโยคะผู้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และทุ่มเทในการสอนอย่างแท้จริง จากเมืองฤษีเกศ ประเทศอินเดีย และทีมงานคุณภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ :-


1. ผู้อยากเปลี่ยนสายอาชีพเป็นครูโยคะ

2. ผู้ที่เป็นครูโยคะอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ

3. ผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตร RYT200 เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็น Certified Yoga Teacher กับ Yoga Alliance เพื่อก้าวสู่ระดับสากล

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง :-


1. ท่าอาสนะ (Assana) - การเข้าออกอาสนะที่ถูกต้องปลอดภัย 

2. ปราณายามะ (Pranayama) - ฝึกการหายใจที่ถูกต้อง และนำไปสู่ภาวะสมาธิ 

3. การจัดท่าและจัดร่างกายให้ถูกต้องให้กับนักเรียน (Hands-on Adjustment & Correct Body Alignment for Ashtanga Vinyasa - Primary Series)

4. กายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับโยคะ (Yoga Anatomy)

5. ปรัชญาโยคะ (Yoga Philosophy)

6. การสวดมนต์ (Mantra Chanting)

7. โยคะนิทรา 

8. โยคีกริยา (Yogic Kriya) - การชำระล้างร่างกายตามศาสตร์และภูมิปัญญาแห่งโยคี

9. กระบวนการและเทคนิคการสอน

10. หลักอายุรเวช (Ayurveda)

11. เทคนิคการฝึกสมาธิ

ตารางประจำวัน


06.30 - 08.00    ปราณายามะ

08.00 - 08.15    เบรกช่วงเช้า

08.15 - 10.15    ฝึกอาสนะ

10.15 - 12.00    รับประทานอาหาร

12.00 - 14.00    ปรัชญาโยคะ / หลักการสอน

14.00 - 14.15    เบรกช่วงบ่าย

14.15 - 16.15    กายวิภาคศาสตร์สำหรับครูโยคะ / Alignment & Adjustment

16.15 - 17.15    เทคนิคการสอนโยคะ

17.15 - 18.15    กิจกรรมฝึกสอนประจำวัน

18.15 - 19.30    รับประทานอาหารและศึกษาด้วยตนเอง


*    ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 19.30 - 20.30 โยคะนิทรา / ฝึกสมาธิ

**   ตารางนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเนื่อหา, ผู้เรียนและสภาพภูมิอากาศ

***   วันอาทิตย์หยุด