ภาษาไทย
Menu

300-HR ASHTANGA VINYASA TEACHER TRAINING COURSE IN THAILAND (5-30 สิงหาคม 2567)

การรับรอง: RYT-300 Certification


ระยะเวลา:   3 - 30 สิงหาคม 2566


ครูผู้สอน: Anup Gupta & ทีมงาน


สถานที่ : โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา เชียงราย


ค่าลงทะเบียน:  55,000 บาท  (รวมอาหารและที่พัก)

ราคา Early Bird  50,000 บาท (จองก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2566)โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา  โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนอนันดา โยคะ ชาลา เมืองฤาษีเกศ อินเดีย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจฝึกอบรมครูโยคะ 300 ชั่วโมง (RYT300) พร้อมรับใบประกาศนียบัตรสากลจาก Yoga Alliance ที่สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็น Certified Yoga Teacher ได้ เข้าร่วมฝึกอบรมครูโยคะมืออาชีพ 300-hr Hatha Alignment & Vinyasa Yoga Teacher Training โดยการถ่ายทอดของ Master Anup Gupta ครูโยคะผู้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และทุ่มเทในการสอนอย่างแท้จริง จากเมืองฤษีเกศ ประเทศอินเดีย และทีมงานคุณภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ :-


1. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในศาสตร์แห่งโยคะให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

2. ผู้ที่เป็นครูโยคะอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ

3. ผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตร RYT300 เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็น 500-Hr Certified Yoga Teacher (RYT500) กับ Yoga Alliance เพื่อก้าวสู่ระดับสากล

4. ผู้ที่ได้รับใบประกาศ RYT200 แล้ว

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง :-


1. ท่าอาสนะ (Assana) - การเข้าออกอาสนะที่ถูกต้องปลอดภัย 

2. ปราณายามะ (Pranayama) - ฝึกการหายใจที่ถูกต้อง และนำไปสู่ภาวะสมาธิ 

3. การจัดท่าและจัดร่างกายให้ถูกต้องให้กับนักเรียน (Hands-on Adjustment & Correct Body Alignment)

4. วิธีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยฝึกโยคะ (เก้าอี้, หมอน, สายรัด, เชือก, บล็อก ฯลฯ)

5. กายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับโยคะ (Yoga Anatomy)

6. ปรัชญาโยคะ (Yoga Philosophy)

7. การสวดมนต์ (Mantra Chanting)

8. โยคะนิทรา 

9. โยคีกริยา (Yogic Kriya) - การชำระล้างร่างกายตามศาสตร์และภูมิปัญญาแห่งโยคี

10. เทคนิคการใช้อุปกรณ์ในการช่วยฝึก 

11. หลักและวิธีการเรียงลำดับ Sequence

12. กระบวนการและเทคนิคการสอน

13. หลักอายุรเวชเบื้องต้น (Ayurveda)

14. เทคนิคการออกแบบ Vinyasa Sequence

15. เทคนิคของโยคีเพื่อสุขภาพที่ดี

16. เทคนิคการฝึกอาสนะแอดว้านซ์

17. โยคะคนท้องเบื้องต้น

ตารางประจำวัน


06.30 - 08.00    ปราณายามะ

08.00 - 08.15    เบรกช่วงเช้า

08.15 - 10.15    ฝึกอาสนะ

10.15 - 12.00    รับประทานอาหาร

12.00 - 14.00    ปรัชญาโยคะ / หลักการสอน

14.00 - 14.15    เบรกช่วงบ่าย

14.15 - 16.15    กายวิภาคศาสตร์สำหรับครูโยคะ / Alignment & Adjustment

16.15 - 17.15    เทคนิคการสอนโยคะ

17.15 - 18.15    เทคนิคการฝึกอาสนะแอดวานซ์

18.15 - 19.30    รับประทานอาหารและศึกษาด้วยตนเอง


*    ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 19.30 - 20.30 โยคะนิทรา / ฝึกสมาธิ

**   ตารางนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเนื่อหา, ผู้เรียนและสภาพภูมิอากาศ

***   วันอาทิตย์หยุด
สมัครเข้าร่วมการอบรม  คลิ๊กที่นี่!!! หรือสแกน QR CODE เพื่อกรอกใบสมัคร