เมนู

300-HR ASHTANGA VINYASA TEACHER TRAINING COURSE IN THAILAND (3-30 มิถุนายน/สิงหาคม 2565)

การรับรอง: RYT-300 Certification


ระยะเวลา:   3 - 30 มิถุนายน 2565

                  3 - 30 สิงหาคม 2565


ครูผู้สอน: Anup Gupta & ทีมงาน


สถานที่ : โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา เชียงราย


ค่าลงทะเบียน:  55,000 บาท  (รวมอาหารและที่พัก)

ราคา Early Bird  50,000 บาท (จองก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565)


คลิ๊ก !!! เพื่อกรอกใบสมัคร

สมัคร 300-Hr Ashtanga Vinyasa YTTC คลิ๊กที่นี่!!!

โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา  โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนอนันดา โยคะ ชาลา เมืองฤาษีเกศ อินเดีย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจฝึกอบรมครูโยคะ 300 ชั่วโมง (RYT300) พร้อมรับใบประกาศนียบัตรสากลจาก Yoga Alliance ที่สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็น Certified Yoga Teacher ได้ เข้าร่วมฝึกอบรมครูโยคะมืออาชีพ 300-hr Hatha Alignment & Vinyasa Yoga Teacher Training โดยการถ่ายทอดของ Master Anup Gupta ครูโยคะผู้มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้และทุ่มเทในการสอนอย่างแท้จริง จากเมืองฤษีเกศ ประเทศอินเดีย และทีมงานคุณภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับ :-


1. ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในศาสตร์แห่งโยคะให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

2. ผู้ที่เป็นครูโยคะอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ

3. ผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตร RYT300 เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็น 500-Hr Certified Yoga Teacher (RYT500) กับ Yoga Alliance เพื่อก้าวสู่ระดับสากล

4. ผู้ที่ได้รับใบประกาศ RYT200 แล้ว

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง :-


1. ท่าอาสนะ (Assana) - การเข้าออกอาสนะที่ถูกต้องปลอดภัย 

2. ปราณายามะ (Pranayama) - ฝึกการหายใจที่ถูกต้อง และนำไปสู่ภาวะสมาธิ 

3. การจัดท่าและจัดร่างกายให้ถูกต้องให้กับนักเรียน (Hands-on Adjustment & Correct Body Alignment)

4. วิธีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยฝึกโยคะ (เก้าอี้, หมอน, สายรัด, เชือก, บล็อก ฯลฯ)

5. กายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับโยคะ (Yoga Anatomy)

6. ปรัชญาโยคะ (Yoga Philosophy)

7. การสวดมนต์ (Mantra Chanting)

8. โยคะนิทรา 

9. โยคีกริยา (Yogic Kriya) - การชำระล้างร่างกายตามศาสตร์และภูมิปัญญาแห่งโยคี

10. เทคนิคการใช้อุปกรณ์ในการช่วยฝึก 

11. หลักและวิธีการเรียงลำดับ Sequence

12. กระบวนการและเทคนิคการสอน

13. หลักอายุรเวชเบื้องต้น (Ayurveda)

14. เทคนิคการออกแบบ Vinyasa Sequence

15. เทคนิคของโยคีเพื่อสุขภาพที่ดี

16. เทคนิคการฝึกอาสนะแอดว้านซ์

17. โยคะคนท้องเบื้องต้น

ตารางประจำวัน


06.30 - 08.00    ปราณายามะ

08.00 - 08.15    เบรกช่วงเช้า

08.15 - 10.15    ฝึกอาสนะ

10.15 - 12.00    รับประทานอาหาร

12.00 - 14.00    ปรัชญาโยคะ / หลักการสอน

14.00 - 14.15    เบรกช่วงบ่าย

14.15 - 16.15    กายวิภาคศาสตร์สำหรับครูโยคะ / Alignment & Adjustment

16.15 - 17.15    เทคนิคการสอนโยคะ

17.15 - 18.15    เทคนิคการฝึกอาสนะแอดวานซ์

18.15 - 19.30    รับประทานอาหารและศึกษาด้วยตนเอง


*    ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 19.30 - 20.30 โยคะนิทรา / ฝึกสมาธิ

**   ตารางนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเนื่อหา, ผู้เรียนและสภาพภูมิอากาศ

***   วันอาทิตย์หยุด
สมัครเข้าร่วมการอบรม  คลิ๊กที่นี่!!! หรือสแกน QR CODE เพื่อกรอกใบสมัคร