ภาษาไทย
menu

200-HR HATHA ALIGNMENT & VINYASA YTTC ( RISHIKESH ) 2-28 FEBRUARY 2020

การรับรองหลักสูตร : RYT-200 Certification


ช่วงเวลา :  2 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

        

 ผู้สอน : Anup Gupta, Aman Gupta, Rahul Bhandari, & Than Haritphisut


สถานที่ : Ananda Yoveda Shala, Rishikesh, India 


ค่าลงทะเบียน : USD1,100  (รวมอาหารและที่พัก)

    

สมัครเข้าร่วมการอบรม  คลิ๊กเลือกวันที่ด้านล่าง

คอร์สวันที่     2 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 คลิ๊กที่นี่ !!!           

🇮🇳🇮🇳🇮🇳 คอร์สครูโยคะมืออาชีพ 200 ชั่วโมงที่เมืองฤาษีเกส อินเดีย เพียง USD1,100 รวมอาหารและที่พัก 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 ในความร่วมมือของโรงเรียน Ananda Yoga Shala Rishikesh และ Ananda Yoveda Shala Chiangrai  ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรมครูโยคะมืออาชีพ 200 ชั่วโมง  สอนโดยทีมงานครูมืออาชีพจาก Ananda Yoga Shala นำทีมโดย ครู Anup Gupta เป็นหลักสูตร 2 ภาษา อังกฤษ + แปลไทยตลอดหลักสูตรและดูแลโดยครูแทน Than Haritphisut ที่ร่วมงานคอร์สครูโยคะกับครูอนูปมาแล้วมากกว่า 10 คอร์ส

หลักสูตรนี้เหมาะกับ :-


1. ผู้อยากเปลี่ยนสายอาชีพเป็นครูโยคะ

2. ผู้ที่เป็นครูโยคะอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ

3. ผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตร RYT200 เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็น Certified Yoga Teacher กับ Yoga Alliance เพื่อก้าวสู่ระดับสากล

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง :-

 1. ท่าอาสนะ (Assana) - การเข้าออกอาสนะที่ถูกต้องปลอดภัย 

2. ปราณายามะ (Pranayama) - ฝึกการหายใจที่ถูกต้อง และนำไปสู่ภาวะสมาธิ 

3. การจัดท่าและจัดร่างกายให้ถูกต้องให้กับนักเรียน (Hands-on Adjustment & Correct Body Alignment)

4. วิธีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยฝึกโยคะ (เก้าอี้, หมอน, สายรัด, เชือก, บล็อก ฯลฯ)

5. กายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับโยคะ (Yoga Anatomy)

6. ปรัชญาโยคะ (Yoga Philosophy)

7. การสวดมนต์ (Mantra Chanting)

8. โยคะนิทรา 

9. โยคีกริยา (Yogic Kriya) - การชำระล้างร่างกายตามศาสตร์และภูมิปัญญาแห่งโยคี

10. เทคนิคการใช้อุปกรณ์ในการช่วยฝึก 

11. หลักและวิธีการเรียงลำดับ Sequence

12. กระบวนการและเทคนิคการสอน

13. หลักอายุรเวช (Ayurveda)

14.เทคนิคการออกแบบ Vinyasa Sequence