ภาษาไทย
Menu

การเตรียมตัวและการเดินทางมาโรงเรียน

การเตรียมตัวเข้ารับการอบรม

การรายงานตัว ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนดไว้ (ท่านควรกะเวลามาก่อนพิธีเปิดอย่างน้อย 2 ชั่วโมง พิธีเปิดจะเริ่มกิจกรรมประมาณ 15.00 น. ของแต่ละคอร์ส)

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1. ชุดเรียนโยคะ

2. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

3. เสื่อโยคะ

 

 วิธีการเดินทางมาโรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา

  

ถ้าท่านเดินทางมาลงที่สนามบินเชียงราย

 

 1. เดินทางโดยแท็กซี่ เบอร์โทรศูนย์แท็กซี่เชียงราย 053-793555

 

 -      จากสนามบินตรงมาที่โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา ค่าแท็กซี่ราคา 10 บาท/กิโลเมตร

โรงเรียนห่างจากสนามบินประมาณ 47 กิโลเมตร ค่าโดยสารประมาณ 500 บาท บอกคนขับรถมาอำเภอพญาเม็งราย พอถึงที่ว่าการอำเภอพญาเม็งรายแล้วเลยสามแยกพญาเม็งรายให้เข้าซอย 18 ตรงข้ามร้านทวียนต์สาขาพญาเม็งราย ขับลงมาสุดซอยจะเห็นป้ายโรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา

2. เดินทางโดยรถสองแถว

-      นั่งแท็กซี่จากสนามบินมาที่สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 1 ค่าโดยสารประมาณ 50 บาท หากถึงสถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 1 จะมีรถสองแถว วิ่งตรง คือ เชียงราย – บ้านต้า หรือ เชียงราย – แม่ต๋ำ รถสองแถว(สีแดง)จะอยู่ตรงมุมตะวันออกของสถานีขนส่ง ค่าโดยสาร 35 บาทต่อคน บอกคนขับรถว่าลงหน้าที่ว่าการอำเภอพญาเม็งรายหรือหน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาพญาเม็งราย หากถึงแล้วให้ติดต่อโรงเรียนจะมีรถไปรับ

 

  

ถ้าท่านเดินทางมาโดยรถทัวร์

 

ปัจจุบันจังหวัดเชียงรายมีสถานีขนส่งอยู่ 2 แห่ง  คือสถานีขนส่งเก่า  และสถานีขนส่งแห่งใหม่   ดังนั้นในการขึ้นรถจากกรุงเทพ หรือต่างจังหวัด  เพื่อไปเชียงราย  ท่านควรสอบถามรถทัวร์ที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายว่า  จุดจอดอยู่ที่ บขส.เก่า  หรือ บขส.ใหม่  หากจุดจอดอยู่ที่ สถานีขนส่งเก่า(ชาวเชียงรายเรียกว่า บขส. เก่า)สามารถต่อรถสองแถวมาที่โรงเรียนได้เลย

 

1. เดินทางโดยแท็กซี่ เบอร์โทรศูนย์แท็กซี่เชียงราย 053-793555

 

 

-      จากสนามบินตรงมาที่โรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา ค่าแท็กซี่ราคา 10 บาท/กิโลเมตร   โรงเรียนห่างจากสนามบินประมาณ 47 กิโลเมตร ค่าโดยสารประมาณ 500 บาท บอกคนขับรถมาอำเภอพญาเม็งราย พอถึงที่ว่าการอำเภอพญาเม็งรายแล้วเลยสามแยกพญาเม็งรายให้เข้าซอย 18 ตรงข้ามร้านทวียนต์สาขาพญาเม็งราย ขับลงมาสุดซอยจะเห็นป้ายโรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา

 

 

2.  เดินทางโดยรถสองแถว

-      หากท่านลงจุดจอดที่ สถานีขนส่งเชียงราย แห่งที่ 2  (ชาวเชียงรายเรียกว่า บขส.ใหม่) ท่านจะต้องนั่งรถสองแถวสีฟ้ามาที่สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 1 (ชาวเชียงรายเรียกว่า บขส. เก่า) ค่าโดยสารประมาณ 20 บาท  หากถึงสถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 1 จะมีรถสองแถว วิ่งตรง คือ เชียงราย – บ้านต้า หรือ เชียงราย – แม่ต๋ำ รถสองแถว(สีแดง)จะอยู่ตรงมุมตะวันออกของสถานีขนส่ง ค่าโดยสาร 35 บาทต่อคน 

บอกคนขับรถว่าลงหน้าที่ว่าการอำเภอพญาเม็งรายหรือหน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 สาขาพญาเม็งราย หากถึงแล้วให้ติดต่อโรงเรียนจะมีรถไปรับ

 

  

ถ้าท่านเดินทางมาโดยรถยนต์

 

ขับรถมาถึงสี่แยกแม่กรณ์ แล้วเลี้ยวขวา ขับไปจนเจอป้ายชี้ทาง อ.พญาเม็งรายให้เลี้ยวซ้ายมาทางสนามกอล์ฟสันติบุรีไปทางบ้านหนองหลวงขับไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จะเจอแยกตลาดชุมชนบ้านสบเปาให้เลี้ยวขวามาทางไปบ้านต้า  ประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงที่ว่าการอำเภอพญาเม็งรายแล้วขับเลยสามแยกพญาเม็งรายให้เข้าซอย 18 ตรงข้ามร้านทวียนต์สาขาพญาเม็งราย ขับลงมาสุดซอยจะเห็นป้ายโรงเรียนอนันดา โยเวช ชาลา

 

 

 **หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ

คุณแทน 094-7547555, 087-3799198